Sadnja biljaka u kamenjar

Za kamenjar uvijek kupimo biljke uzgojene u posudicama, što znači da one mogu biti posađene tijekom cijele godine, osim u slučaju kada je tlo zamrznuto i u suhim i toplim razdobljima. Kupimo biljke koje su zdrave, imaju neoštećene korijene koje ne rastu izvan posudice.

Biljke za kamenjar trebaju mješavinu šljunka, pijeska i humusa. Možemo koristiti vrtnu zemlju, u koju je umiješan pijesak ili šljunak. Za ne previše zahtjevne biljke koristimo dva dijela vrtne ilovače, jedan dio šljunka ili grubog pijeska i jedan dio komposta. Za biljke koje zahtijevaju zemlju koja vrlo dobro odvodi vodu koristimo tri dijela šljunka ili grubog pijeska. Za biljke koje trebaju kiselo tlo upotrijebimo kvarcni pijesak.

Prije nego što biljke usadimo, ih temeljito zalijemo. Iz posudica uklonimo sve korove. Iskopamo dovoljno veliku jamu, tako da je vrat korijena tik iznad površine. Korijene blago razrahlimo i stavimo u jamu. Dodajemo zemlju i nježno pogazimo. Onda dobro zalijemo. Važno je, da imaju biljke dovoljno vlage dok ne počne na novo rasti.

Sipine trebaju biti što dublje ali najmanje od 30 do 50 cm. Kod sadnje pažljivo uklonimo zemljo s korijena. Biljke golim korijenom stavimo u jamu i posipamo sa specifičnom supstratu za sipine. Odmah jako zalijemo. Često zalijevamo dok biljke ne razvije jak korijenski sustav.

Sadnja u pukotine i suhozide je nekoliko veći izzazov. Koristimo samo snažne i dobro razvijene biljke kojim obrežemo korijen i nadzemni dio. U pukotine stavimo kamen, a iznad njega nekoliko zemlje. Stavimo biljku i zemlju koju utvrdimo. Iznad zemlje stavimo još jedan kamen, koji će spriječiti ispiranje zemlje.

Kada smo posadili sve biljke, stavimo preko kamenjara pijesak ili šljunak. To će napraviti kamenjar ljepši, manje vode će ispariti i teže će se razviti korovi. Sloj treba imati debljinu od 2 do 5 cm.