Umjetna gnojiva

Umjetna gnojiva ili mineralna gnojiva su gnojiva koja imaju u obliku različitih soli lako dostupne hranjive tvari za biljke. Dijele se na jednostavna i kombinirana gnojiva. Jednostavna sadrže samo jedan element, dok kombinirana imaju nekoliko različitih elemenata.

Umjetna gnojiva se uglavnom koriste u poljoprivredi. S njima je poveća prinosi na razini, koje se s prirodnim gnojivima ne može postići. Umjetna gnojiva imaju vrlo koncentrirane hranljive tvari koje su brzo i lako dostupne biljkama. Nedostatak je što se brzo istroše i ispere u dubine, gdje nisu više dostupni biljkama.

Umjetna gnojiva koja se mogu upotrijebiti su fosfatna gnojiva, gnojiva od magnezija i kalija, gnojiva od vapna, gnojiva od kamenoga brašna i kombinirana gnojiva. Neki od njih su u čvrsta a neka tekuća.

Umjetna gnojiva imaju vrlo brzi i vrlo dobar učinak na biljke, ako se pravilno koriste. Ako koristite veće količine od propisane, onda možete uništiti biljke. Međutim, ta gnojiva su vrlo problematična i imaju značajne dugoročne negativne posljedice. Upotreba umjetnih gnojiva ima utjecaj na strukturu tla i na organizme koje žive u tlu. Tlo koje se redovito gnoji sa umjetnim gnojivima, postaje siromašno sa malo organske tvari i živih organizama. Osim toga, mnogi sadrže različite štetne tvari koje dolaze u hranu za ljudi. Zbog svega toga se ta gnojiva nikada ne koriste u organskoj i biološkoj proizvodnji povrća i voća.

Dušična gnojiva

Najčešće dušično gnojivo je KAN. To je mješavina amonnitrata kojeg naprave iz amonijaka i vapnenca ili dolomita. Sadrži dva oblika dušika koje se spuštaju pri različitim brzinama, što povećava njegovu učinkovitost.

Urea sadrži 46 % dušika. Njezin učinak je sporiji jer dušik nije dostupan biljkama dok ga mikroorganizmi u tlu ne pretvore u nitrate. Zbog toga se koristi za gnojidbu prije sjetve. Ureu treba posuti i plitko pokopati u zemlju. Ureu se također mogu koristiti kao gnojivo za liste.

Namjesto KAN-a i uree se može koristiti sulfata amonijak, UAN, vapno sa dušikom, tekući amonijak, kalcijev nitrat i natrijev nitrat.

Fosfata gnojiva

Najraširenije fosfatno gnojivo je superfosfat. Gnojivo se topi u vodi. Ima duži učinak jer se fosfat kombinira sa zemljom te je potom dostupan biljkama duže vrijeme. Koristi se prije sjetve i za gnojidbu u ranoj fazi rasta.

Thomasov fosfat je produkt prerade željezove rude. Ona sadrži i do 16 % fosfora, oko 45 % vapna i 3 % magnezija i mnogo mikroelemenata u tragovima. Prikladan je za sve vrste zemlje. Posipljemo ga u jesen i zimu, kad nema snijega ili je plast snijeg tanka. Prikladno vrijeme je i u proljeća prije početka rasta. U vrtu se uglavnom koristi za gnojenje travnjaka. Loša strana Thomasovog fosfata je prisustvo teških metala, koji su vrlo štetni.

Triplex, hiperfosfat i različita kombinirana fosfatna gnojiva su gnojiva koja se još upotrebljavaju.

Kalijeva gnojiva

Za oplodnju s kalijem koriste se gnojiva na bazi kalijevog klorida i kalijevog sulfata. Budući da prekomjerna količina klora u tlu šteti nekim biljkama, češće se upotrebljiva kalijev sulfat.

Druga gnojiva

Za oplodnju se koristi niz posebnih gnojiva u krutom ili tekućem obliku. S nekim se zalijeva biljke, dok drugi tresemo na tlo i ukopamo u zemlju. koristimo različita vapnena gnojiva, magnezijeva gnojiva, mikro nutrijenatna gnojiva i složena umjetna gnojiva, koja imaju različite aktivne sastojke.