Permakulturni vrt

Permakulturni vrt je vrt, koji je oblikovan po principima permakulture. Permakultura je grana eko- projektiranja, inženjeringa i dizajna koja se razvija samodostatno i održivi u okviru poljoprivrednog sustava koji se temelji na prirodnim ekosustavima.

Osnova permakulture su tri temelji;

Briga za zemlju. Za zemlju moramo brinuti, jer je temelj za rast biljaka. Bez zemlje biljke ne rastu, a samo na zdravom tlu je proizvodnja velika. Bez zdrave zemlje ni ljudi ne mogu živjeti.

Briga za ljude. Ljudi bi trebali imati slobodan pristup resursima koji su važni za njihovo postojanje.

Povratak viškova. Višak proizvoda koji se stvara, ali se ne koristi, mora biti vraćen u sustav. To uključuje i recikliranje otpada i korištenje za druge svrhe.

Na osnovi temelja razvijeni su 12 principa permakulture:

 1. prati i sudjeluj,
 2. ulovi i pohrani energiju,
 3. koristi mogućnosti,
 4. samonadzoruj i pridržavaj povratne informacije,
 5. koristi obnovljive izvore,
 6. ne proizvajaj otpada,
 7. planiraj od velikega k malome,
 8. ujedinjuj, a ne razdvajaj,
 9. počni sa malim i onda napreduj polako,
 10. koristi i poštuj različitost,
 11. upoštevaj križanja i koristiti granice,
 12. na promjene ustvari pozitivne reakcije.

Permakulturni vrt poštuje gornje principe. U vrtu izbjegavamo korištenje kemijskih proizvoda i gnojiva. Pratimo razvoj događaja u vrtu i se mu prilagođivamo. Promatravamo razvoj povrća i drugih biljaka i poduzemo mjere ako je to potrebno. Sadimo i prosijavamo ono što raste u našoj okolini. Recikliramo sve moguće, pa da bude to organski otpad, kojeg se pretvara u kompost ili ostatak dasaka, koje se može koristiti za izgradnju tople grede.

O permakulturnem vrtu je napisanih nekoliko knjiga. U našem okolju je kao autor poznan Sepp Holzer, koji je u austrijskim Alpama izgradio permakulturno farmu i promovira svoj put permakulture "Holzereva permakultura."