Biljni vrt na terasi i balkonu

Bilje, kao i druge biljke, može uspjevati u posudama na balkonu ili terasi. Takav biljni vrt može proizvesti dovoljno bilja za trenutne potrebe u kuhinji i za skladištenje za kasniju upotrebu. Ako bije ispušta miris, na balkon ili terasu dovedemo još jednu dimenziju – mirise. 

Bilje uzgajamo u saksijama, loncima i posudama. U jednoj posudi možemo imati više različitih vrsta bilja. Na taj način se stvaraju mnoge kombinacije boja i oblika. Skupa sadimo bilje koje odgovarja jedno drugome. Posude možemo promicati i biljni vrt se može menjati kroz godinu.

Na otvorenome možemo prezimiti bilje, kojemu niske temperature ne štete. Na moru može bilje prezimiti na otovorenome ako ga zaštitimo od bure.